PROIECTELE DERULATE DE EURO MEDI CENTER

 

INOVARE SI COMPETITIVITATE IN SERVICII CHIRURGICALE OFTALMOLOGICE LA EURO MEDI CENTER SRL"

 

EURO MEDI CENTER S.R.L. cu sediul în municipiul Iași, Str. GHICA - VODA GRIGORE nr. 7, județul Iași,  România, a derulat începând cu data de 01.01.2022 proiectul „INOVARE SI COMPETITIVITATE IN SERVICII CHIRURGICALE OFTALMOLOGICE LA EURO MEDI CENTER SRL", cod SMIS 136118, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management a POR 2014- 2020 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.728.675,43 lei.

Finanțarea nerambursabilă aprobata a fost de de 2.691.316,29 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.287.618,85 lei.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare fiind de 24 luni. Perioada de implementare totală a proiectului a fost de 50 luni, respectiv între data de 01-11.2019 si data de 31-12-2023.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea competitivității EURO MEDI CENTER SRL pe piața serviciilor medicale oftalmologice, pentru a deveni lider de piață, prin valorificarea potențialului oferit de achiziția echipamentelor medicale inovative si ultraperformante si implementarea aplicației software inovative, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile.

Rezultatele proiectului au fost: 1. 1 clinica medicala oftalmologica moderna si inovativa, cu servicii diversificate, accesibilizata pentru persoane cu dizabilități si mai eficienta energetic, dotata cu 13 echipamente medicale, un kit pentru economisire si eficientizare consum energie, 1 dotare pentru accesibilizare, 1 sistem protecție si antiefracție si un activ necorporal inovativ, 2. 1 Sistem de management al calității certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu (ISO 9001) si 1 Proces medical (de sterilizare) certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu, (ISO 17665) 3. participarea la 1 târg internațional de profil, in afara României.

Impactul pozitiv al investiției la nivelul municipiului Iași și regiunii Nord Est este reprezentat de creșterea calității serviciilor medicale specializate pentru populație  și crearea de locuri de muncă.